View photo
 • 2 days ago
 • 80

Dạo này toàn up ảnh insta bỏ bê hẳn tumblr, cuối cùng thì tumblr vẫn là nơi dễ chịu nhất.

View text
 • 2 days ago
 • 1
View photo
 • 5 days ago
 • 232
View photo
 • #vẽ bậy
 • 3 weeks ago
 • 1
View photo
 • 3 weeks ago
 • 334482
View photo
 • 3 weeks ago
 • 2528
View photo
 • 4 weeks ago
 • 152402
View photo
 • 1 month ago
 • 33676
View photo
 • 1 month ago
 • 37793
View photo
 • 1 month ago
 • 51015
x